Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Horné Lefantovce - okres Nitra

Tlačivá

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť
 Žiadosť o posúdenie-obec.rtf (58.1 kB) (58.1 kB)

Lekársky nález
 Lekarskynalez.pdf (113.5 kB) (113.5 kB)

Žiadosť o prehodnotenie odkázanosti na sociálnu službu
 Žiadosť o prehodnotenie odkazanosti.xlsx (16.8 kB) (16.8 kB)

Stavebné činnosť

Súhlas so spracúvaním osobných údajov - ku všetkým žiadostiam
 Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov.pdf (268 kB) (268 kB)

Ohlásenie drobnej stavby: prízemné, podzemné, oplotenie
 Ohlásenie drobnej stavby_ prízemné, podzemné, oplotenie.pdf (157.2 kB) (157.2 kB)

Ohlásenie drobnej stavby: prípojky
 Ohlásenie drobnej stavby -prípojky.pdf (156.7 kB) (156.7 kB)

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác.pdf (135.4 kB) (135.4 kB)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
 1. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia.pdf (623.1 kB) (623.1 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 2. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf (455 kB) (455 kB)

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 3. Žiadosť o povolenie odstránenie stavby.pdf (823.7 kB) (823.7 kB)

Žiadosť o potvrdenie existencie stavby
 4. Žiadosť o potvrdenie dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo zjednodušenej dokumentácie stavby ( pasportu stavby ) s potvrdením existencie stavby a jej účelu.pdf (445.3 kB) (445.3 kB)

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 01. Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.pdf (92.9 kB) (92.9 kB)

Oznámenie výrubu drevín
 02. Oznámenie výrubu drevín.pdf (80.5 kB) (80.5 kB)

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia - žiadosť k stavebnému a ku kolaudačnému konaniu.
 žiadosť MZZO-kotol, krb.pdf (130.5 kB) (130.5 kB)

Komunálny odpad a drobný stavebný odpad

FO_oznámenie k poplatku
 05. FO_Oznámenie- vznik poplatku za odpady-FO.pdf (200.4 kB) (200.4 kB)

PO_oznámenie k poplatku
 06. PO_Oznámenie- vznik poplatku za odpady PO.pdf (203.2 kB) (203.2 kB)

žiadosť o vrátenie/zníženie/odpustenie poplatku
 07. Žiadosť o vrátenie_zníženie_odpustenie poplatku za odpady.pdf (204.1 kB) (204.1 kB)

Daň z nehnuteľností, za psa, nevýherné automaty

Tlačivo MF/021249/2014-725: Vznik/zánik daňovej povinnosti
 Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daň. priznania
 09. Dohoda spoluvlastníkov na podanie DZN.pdf (88.1 kB) (88.1 kB)

Vodná správa

žiadosť o zriadenie studnea povolenie na odber vody
 1. žiadosť o  zriadenie studne a povolenie na odber vody.pdf (215.6 kB) (215.6 kB)

žiadosť o vyjadrenie obce§ 28 vodného zákona
 2. žiadosť o vyjadrenie obce § 28 vodného zákona.pdf (164.8 kB) (164.8 kB)

žiadosť o kolaudáciu studne
 3. žiadosť o  kolaudácie vodnej stavby.pdf (132.4 kB) (132.4 kB)

Daň za ubytovanie

Daň za ubytovanie - hlásenie
 10. Daň za ubytovanie _hlásenie.pdf (82.9 kB) (82.9 kB)

Cestný zákon

Žiadosť na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie
 Vjazd z miestnej komunikácie.pdf (126.4 kB) (126.4 kB)

Oznámenie údajov pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia - PO

Oznámenie údajov pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
 oznámenie prevádzkovateľa MZZO Word.pdf (132.8 kB) (132.8 kB)

Súpisné číslo na stavbu

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla
 ziadost o určenie supisneho a orienačného cisla.doc (57.5 kB) (57.5 kB)

Žiadosť o zmenu alebo o zrušenie súpisného a orientačného čísla
 žiadosť o zmenu alebo o zrušenie súpisného čísla a rientačného čísla.docx (17.1 kB) (17.1 kB)

Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

Žiadosť o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.
 Žiadosť o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.docx (14.2 kB) (14.2 kB)


webygroup

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

7909471

Úvodná stránka